OEM SERVICE - Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.
page_banner

OEM УСЛУГА

Диаграма на поръчката

Ние предлагаме продукти с перфектна технология за обработка, напреднало техническо ниво, пълни средства за тестване, висок стандарт и високо качество.

Продуктови технологични иновации, висококачествени иновации в услугите, за да отговорят на различните нужди на клиентите и да решат проблемите на потребителите в технологията и следпродажбеното обслужване.

Ако търсите персонализиран трансформатор, моля свържете се с нас!

OEM споразумение

За да се даде пълна игра на предимствата на ресурсите на предприятията от двете страни, в съответствие с принципа на взаимна изгода, печеливша и общо развитие, двете страни постигнаха следните условия за OEM производство:

1. Обменът на корпоративни кредитни материали между двете страни трябва да бъде автентичен и ефективен, в противен случай произтичащите от него загуби се поемат от нарушилата страна.

2. Начини на сътрудничество

1. Страна А поверява на Страна Б да произвежда трансформатори и други продукти с името на фирмата, адреса и марката на Страна А. Страна Б гарантира, че произведените продукти не нарушават правата на интелектуална собственост и законните права и интереси на трети страни.

2. Страна Б гарантира, че показателите на предоставените продукти отговарят на текущите продуктови стандарти на клиентите и съответните изисквания на националните стандарти, както и че предоставените продукти отговарят на съответните изисквания за опазване на околната среда.

3. OEM продуктите се продават изцяло от страна A. Страна B не носи отговорност за продажбата.Страна Б няма да продава OEM продуктите, поверени от страна А, на трета страна.

4. След изтичане или прекратяване на сътрудничеството страна Б няма да възпроизвежда или продава продуктите с логото на марката на страна А под каквато и да е форма.

5. Страна А има право да изпраща персонал за надзор на суровините, аксесоарите, целия процес на производство, качеството на продукта и т.н. на OEM продуктите.Страна Б сътрудничи и съдейства с всички усилия.

3. Място, начин и стойност на доставката (доставката)

1. Решава се от двете страни чрез консултация.

2. Разходите за опаковане на продукта и изработка на табели се договарят между двете страни.

4. Опаковка на продукта и изисквания за защита

1. Страна А предоставя проектни чертежи за опаковки, цветни кутии, инструкции, етикети, табели с имена, сертификати за съответствие, гаранционни карти и др. Страна Б поема разходите за доставка, производство и производство, а страна А потвърждава и запечатва мостри.

2. След изтичане или прекратяване на сътрудничеството между двете страни, Страна Б няма да има право да използва или произвежда продукти с логото на Страна А по никакъв начин.

5. Управление на марката

1. Собствеността върху търговската марка, предоставена от страна А (включително дизайн на опаковката, графики, китайски йероглифи, английски и тяхната комбинация и т.н.) принадлежи на страна А. Страна Б трябва да използва търговската марка в обхвата, разрешен от страна А, и не прехвърляне или разширяване на обхвата на използването му без разрешение.

2. След изтичане или прекратяване на сътрудничеството между двете страни, Страна Б няма да има право да използва или произвежда продукти с логото на Страна А по никакъв начин.

6. Следпродажбено обслужване

1. Следпродажбеният и гаранционният период се договарят между двете страни.

2. Страна B стриктно изпълнява съответните задължения, посочени в Закона за качеството на продуктите на Китайската народна република.Страна Б ще положи всички усилия за разрешаване на проблемите с връщането и замяната на стоки, причинени от проблеми с качеството на страна Б, и свързаните с това разходи ще бъдат поети от страна Б;Страна А носи отговорност за свързаните с това разходи, възникнали при повреда на продукти, причинена от необичайна употреба.